TEMEL İLKELER
Seçme ve yerleştirme süreci eşit koşullar prensip alınarak gerçekleştirilir. Yerel ve uluslararası kaynaklardan bulunan en uygun aday pozisyona yerleştirilir.
Tüm çalışanların bilgi birikimini, becerilerini ve yetkinliklerini kuvvetlendirmeleri beklenmektedir. Şirket, gelişimin bireysel bir girişim olduğunu düşünür, gerekli kaynakları sağlar ve kişileri destekler.
Pozisyonların ücretlendirmesi iş tanımı, sorumluluklar, gerekli nitelikler ve pazar değerleri göz önüne alınarak belirlenir.
Tüm çalışanlar kurumsal yönetim prensiplerini kabul ederler. Bu prensipler insan itibarına ve işine saygı, açık ve dürüst iletişim ve iş etiğidir.

Açık pozisyonları kariyer.net üzerinden görüntüleyin, ya da info@dkl.com.tr adresine özgeçmişinizi gönderin.

coded by sknmk_